Recent Posts

یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۴

کلاس درسی در فضای آزاد در جنگل‌های ‏تالش‬. ‫‏گیلان‬ عکاس: شباب گلچینfoto di Everyday Iran.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

دوشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۴

نزار بیفتم، ولت نمی کنم!


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۴

دروغگو


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

چهارشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۴

اول ماه مه در سرزمین دارها


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

پنجشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۹۴

آماده سازی آغا برای نوشیدن زهر اتمی


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

پنجشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۴

قاتل سلیمانی


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

دوشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۳

چارشنبه سوری یادت نره!ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

جمعه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۳

خبرگان

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

جمعه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۳

به امید لبخند رهایی، بر لبان زنان تحت ستم ایران زمین!


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

سه‌شنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۳

اعلام خطر


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

دوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۳

بمناسبت در گذشت پدر موزیک ایران زمین آندرانیک آساتوریان


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

جمعه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۳

اجرای حکم اعدام سامان نسیم و دیگر زندانیان سیاسی را متوقف کنیدبفرمایید
سنندج را اعدام کنید
سر مهاباد را ببرید…
بفرمایید
نگذارید کودکان ما به دنیا بیایند
بفرمایید
نگذارید باران ببارد
و نگذارید گیاه بروید
و نگذارید زمین زندگی کند .

«شیرکو بیکس»

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed